OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"POZNAJ SKANSENY W POLSCE"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
   
 2. Celem odznaki jest zapoznanie, zainteresowanych osób,   skansenami w Polsce.
 1. Odznaka posiada 3 stopnie:

                 

brązowy                                                                                                srebrnyzłoty

 1. Minimalna ilość zwiedzonych skansenów na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
     - na stopień brązowy  - 20
     - na stopień srebrny  - 40
     - na stopień złoty  - 60
   
 2. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć ( z osobą  ubiegającej się  o odznakę ) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15, 22 -109 CHEŁM-6.
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą się turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Obiekty –skanseny –proponowane do zwiedzania są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 1. Inicjatorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   
 2. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 7/2008 z dnia 27.11.2008 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

 

Z a ł ą c z n i k - WYKAZ SKANSENÓW W POLSCE